Nieuw aanbod (vanaf 2023): het Groei-abonnement

Individu en Groep zijn twee kanten van eenzelfde medaille; ze werken op elkaar in. Door de werking hiervan beter te begrijpen kunnen we ‘het systeem’ op een positieve manier beïnvloeden, waardoor persoonlijke- en groepsontwikkeling hand in hand gaan.
De manier waarop we als mens functioneren heeft meer te maken met het systeem waarvan we deel uitmaken dan met individuele karakteristieken.